MMO KONSULT

RÅDGIVNING

Vi erbjuder rådgivning inom redovisning enligt svenska och internationella regelverk för alla typer av företag. Vi har goda erfarenheter från alla typer av bolag och verksamheter vilket gör att vi kan bidra till exempelvis ökad förståelse för företagets problem, möjligheter och förbättringsförslag. När man blir kund hos oss så har man tillgång till kostnadsfri rådgivning och konsultation vid behov.