MMO KONSULT

LÖNEADMINISTRATION

Lön är ett område som många företagare tycker är lite komplicerat. Det är viktigt att lönehantering fungerar bra i bolaget för att undvika missnöje i organisationen. Vi skräddarsyr lösningar utifrån era behov och ser till att er löpande lönehantering och löneadministration sker på ett smidigt, korrekt och effektivt sätt. Vi tar ett fast pris per lönespecifikation och månad, där allt som krävs för att rätt person ska få rätt lön ingår. Det innefattar att registrera nyanställda, kontrollera avvikelser, beräkna retrolön, göra slutlön mm.