MMO KONSULT

KUNDFAKTURERING

För att säkerställa att din fakturahantering inte blir felaktig och att sena betalningar inte påverkar din likviditet kan det vara smart att överlåta arbetet till någon som har koll. Vi hjälper dig med kundfaktureringen och ser till så att uppgifterna på fakturan är korrekta, att den kommer fram till rätt fakturamottagare samt att den betalas innan förfallodatum.

Vi sköter även uppföljning och inkassoärenden vid uteblivna betalningar från kunder.