MMO KONSULT

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen är en sammanställning av företagets räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Alla aktiebolag har skyldighet enligt lag att sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. Innehållet i årsredovisningen ska vara enligt årsredovisningslagen. En årsredovisning är offentlig och det är företagets skyldighet att årsredovisningen följer god redovisningssed för att den ska kunna ge en överskådlig och rättvis bild av företagets ställning och resultat. För att en årsredovisning ska bli korrekt, är det viktigt att redovisningen av företagets affärstransaktioner sker löpande under årets gång samt bokförs felfritt. Kvitton, fakturor, bankutdrag och andra finansiella dokument som är relaterade till redovisningen är viktiga att spara, så att man kan styrka de händelser som är redovisade. Därför är det viktigt att du låter oss sammanställa din bokföring för året och se till så att din årsredovisning blir korrekt utfärdad. Det kan vara svårt att hålla reda på alla lagar och regler som en årsredovisning måste förhålla sig till. Genom att låta oss utföra arbetet för dig kan du som kund känna dig trygg med att din årsredovisning blir felfri samt att den kommer Bolagsverket tillhanda i god tid.

1.

Starta företag

Köp ett färdigt bolag. Kontakta oss för mer info och tillgänglighet.

Starta ett helt nytt bolag. Vi hjälper dig med processen från start till slut.

2.

Avsluta företag

Vi hjälper dig att avveckla ditt bolag på ett korrekt sätt. Vi ser till att all bokföring är korrekt och slutförd innan vi lägger ned ditt bolag.

3.

Juridiska tjänster

Vi kan även erbjuda juridiska tjänster genom vårt breda kontaktnätverk.
Vi samarbetar med flera jurister och advokatbyråer och kan hjälpa dig med en mängd olika ärenden som berör din verksamhet.

4.

Exempel

Exempel på juridiska tjänster som vi kan erbjuda är:
- Hjälp med ansökan för tobakstillstånd
- Hjälp med ansökan för arbetstillstånd
- Hjälp med ansökan för att bedriva foodtruck
Och en hel del andra tillstånd samt ansökningar som kan behövas för just din verksamhet.
Kontakta oss för mer info samt kostnadsförslag.