MMO KONSULT

ÅRSBOKSLUT

När det är dags för det årliga bokslutsarbetet sitter vi alltid ner med våra kunder och går igenom årets händelser. Vi strävar alltid efter att ha en personlig relation med dig som kund och en avstämning vid årets slut ger oss samma bild över hur bokslutsarbetet bör göras för det gångna räkenskapsåret. Vi upprättar en bokslutsrapport för er som är ett kvalitetsbevis för företagets redovisning och en bekräftelse på att lagar och regler är uppfyllda. Vi kontrollerar och justerar så att den löpande bokföringen skapar en rättvisande bild av bolagets gångna år. Resultatet av bokslutsarbetet, årsredovisningen, är den sammanfattande rapport över hur verksamheten har fortlöpt under räkenskapsåret som gått.